Expertiza psiho-judiciară

Evaluare psihologică cu caracter investigativ a persoanelor angrenate în demersul judiciar. Se realizează la solicitarea organului judiciar (instanța de judecată, parchet, organele de poliție sau alte instituții specializate) în vederea utilizării ca probă pentru soluționarea cauzelor judiciare.

Ce este expertiza judiciară?

În evaluarea psihologică există situații în care este nevoie de examinări complexe, de detaliu, ce necesită un înalt grad de profesionalism dar și experiență profesională îndelungată. Este cazul expertizei psihologice.

Cine realizează expertiza psihologică?

Expertiza psihologică este realizată de către psihologi specialiști, numiți psihologi experți, recunoscuți pentru pregătirea și experiența profesională deosebită. În realizarea expertizei psihologice sunt utilizate cele mai performante și complexe instrumente de evaluare, dar și tehnici speciale de intervievare și obținere a informațiilor.

Expertiza psihologică judiciară se realizează când e cerută de instanţă.

“Expertiza psihologica este un demers legal, prevăzut de normele legale sau de practica judiciară, utilizat în cadrul procedurilor judiciare în care sunt necesare cunoştinţe, aptitudini, competenţe, experienţă, pregătire sau studii într-un domeniu ştiinţific sau special non-ştiinţific, care necesită prezentarea unei opinii specialitate, dată sub formă testimonială de către un expert psiholog (Profesorul Charles Patrick Ewing, University at Buffalo Law School, Harvard University)”
Solicitarea unei astfel de expertize se face de către instanțele judiciare, parchete, cabinete de avocatură, persoane fizice sau alte instituții specializate, în situația în care se constată existența unor daune de natură emoțională, trauma psihologice, abuzuri etc. Expertiza judiciară mai poate fi cerută de către instanțe, procuratura etc. în diverse procese juridice sau în alte situații: interzicerea unor drepturi, obținerea tutelei unei persoane, în situații legate de drepturi sau moșteniri etc.

Care este scopul expertizei psihologice judiciare?

Expertiza psihologică judiciară are scopul de a livra o serie de concluzii obiective ce pot fi utilizate pentru analiza dosarului, formulate în urma analizării problemelor specifice de ordin psihologic. Acestea vor fi utilizate în soluționarea cauzelor de natură penală sau civilă.

Ce trebuie să respecte un raport de expertiză psihologică judiciară?

Să ofere opinii de specialitate: clare, sintetice, cu exemple de referintă care să susțină cele declarate; de aceea, de foarte multe ori realizarea expertizei necesită timp, un anume număr de ședințe de evaluare, în diferite  momente, context sau pentru diverse persoane care sunt sau pot fi implicate în cauză.
Mențiuni clare cu privire al cabinetului și competențele expertului, actul de dispunere și entitatea care solicit raportul de expertiză.
Expunerea bazei juridice, statutului legal, temeiului dispunerii expertizei.
În afară de rezultatele evaluării expertiza psihologică oferă: recomandări oferite în baza opiniilor de specialitate, intervenții etc. (stabilirea domiciliului, consiliere individuală sau de familie etc.).

Când apelăm la un raport de expertiză psihologică judiciară?

– în cazul infracțiunilor prevăzute de legea penală;
– pentru evaluarea capacității parentale în cazul exercitării autorității părintești, stabilirii autorității părintești, instituirea unor măsuri de protecție a minorului, pentru adopții, copilul, victimă a abuzului (fizic, psihic, sexual), etc.;
– în domeniul dreptului muncii: climatul organizațional, restructurarea organizațională, diagnoză organizațională, angajarea în muncă, menținerea în muncă, concedierea, conflictul de muncă, disponibilizarea de personal, în analiza cazurilor legate de accidente și în situații post-traumatice;
– când există necesitatea stabilirii discernământului în cazul săvârșirii unor fapte penale;

La Clinica Serenity realizăm următoarele tipuri de evaluări psiho-judiciare:

• Evaluarea discernământului unei persoane;
• Expertiză psihologică a cuplului şi familiei în procesul de stabilire a autorităţii părinteşti;
• Expertiză psihologică în situaţii de abuz sau neglijare a copilului;
• Expertiză psihologică în caz de stres posttraumatic;
• Asistarea psihologică a minorilor în procedurile judiciare.

Valentin Pescaru – expert psiholog, înscris în Registrul Experților Judiciari al Colegiului Psihologilor din România.

Nu ai niciun produs în coș.